Kraftværks teknologi

Kraftværks teknologi til kompleks opbygning af jordvarme

Kraftværks teknologi - Kaskade manifold til brug i Energeo jordvarmesystem

Kraftværks teknologi er for systemer, der kræver en høj kapacitet.

Her jordvarmen baseret på en kompleks hydraulisk opbygning.

Varmevekslerens designede totallængde er ofte flere kilometer af rør, som installeres i jorden.

Energeos distributionsbrønde og distributions kabinetter anbefales. Energeo sikrer en rigtig balancering af systemet, og sikrer de bedste sikkerhedsstandarder i forhold til systemdriften.

Skulle antallet af kredse oversige kapaciteten på den største af standardbrøndene, Spider maxi med 32 kredse, er den bedste løsning kaskadefordelere og – brønde.

Brønde med stor kapacitet

Kraftværks teknologi kræver brønde med stor kapacitet. Dette muliggører at indføre antifrostvæske mellem jordvarmeveksler felterne, da man kan lukke dele af systemet af.

Det gør det lettere at lave konstruktionsarbejde og vedligehold på systemet.

Samtidig tilbydes kaskadebrønde i versioner med flowmålere. De gør det muligt, at definere den oprindelige opsætning for individuelle brønde i den designede varmekilde.

På den måde garanteres optimal seperation af væske og bæredygtig brug af jordvarme.

Brønde med stor kapacitet fås i modellerne Giga Duo og Giga Uno.

Systemer med individuel hydraulisk opsætning fås på forespørgsel.