Radonsikring til bygninger

Radonsikring for et sundere indeklima - Pro Plast energeo

Hvorfor er Radonsikring til bygninger vigtig?

Radon er en radioaktiv gasart som findes i undergrunden. Den kan trænge op gennem jordlagene og ind i huse og bygninger via små sprækker og revner i fundament eller omkring rør.
Radonsikring til bygninger fås i mange afskygninger, og fælles for dem alle er, at de er beregnet til at lukke og forsegle bygninger, således Radon har små eller ingen muligheder for at trænge ind.

Radonsikring er derfor også et meget brugt produkt og har været det siden der i 2010 blev stillet lovmæssigt krav om at radonniveauet ikke må overstige 100 Bq/m3 for nybyggeri, hvor personer opholder sig.

Videnscenteret Bolius har lavet denne video, hvor du kan blive klogere på Radon.

Hvad er radon og hvad kan det betyde?

Som nævnt er Radon en radioaktiv gasart som er naturligt forekommende i undergrunden. I nogle områder er koncentrationen større end i andre. I en undersøgelse i 2001, blev ca. 3000 boliger undersøgt for radonniveauet. Ud fra denne undersøgelse kunne man konkludere at ca. 350.000 enfamilies huse i Danmark havde en for højt radonniveau i Indeklimaet. 
Nyere huse har en mindre risiko, da der er indført krav i bygningsreglementet om radonsikring ved nybyggeri.

Radon er kræftfremkaldende og hvert år får ca. 300 personer konstateret radonrelateret lungekræft.

Radonsikring af boligen er derfor en særdeles vigtig del af byggeprocessen, men også ved renoveringer af ældre bygninger, kan det være godt at kigge på mulighederne for radonsikring. 

Hvad kan du selv gøre for at mindske radonniveaut i dit hus?

Du kan selv gøre noget for at sikre Radonniveaut ikke er for højt i din bolig. Vi har samlet nogle råd herunder:

  • Luft ud flere gange om dagen
  • Når der bruges emhætte eller ventilator, så sørg for at have et vindue åbent, så der ikke dannes undertryk.
  • Sørg for at der er luftskifte i din bolig, f.eks. i form af et ventilationsanlæg.
  • Tætn boligen så Radon ikke kan komme ind. F.eks. med radonsikring til rørgennemføringer
  • Få målt radonniveauet i dit hus af et professionelt firma.