Jordvarme fordelingsbrønde

Geotermiske fordelingsbrønde til jordvarme

Illustration af geotermiske fordelerbrønd til Jordvarmesystem

Geotermiske fordelingsbrønde til jordvarme bruges ved større jordvarmeanlæg, hvor der er behov for at slutte flere kredse sammen.

Pro Plast Energeo tilbyder professionelle løsninger indenfor konfigurering af jordvarmesystemet. For at sikre en høj effektivitet og bæredygtig drift af varmepumpen, skal følgende gennemgås og fungere korrekt:

  • Optimal gennemstrømning af frostsikker væske / Glykol i hele systemet
  • Uafhængig gennemstrømningskontrol for de forskellige dele
  • Kontrol af effektiv afluftningsevne for hele systemet
  • Hensigtsmæssig påfyldning af systemet fra jordvarmefordeleren

Uafhængig af jordvarmens kapacitet vil en ligelig fordeling af antifrysemiddel, sikre er optimalt forbrug af varme.

Af denne grund anbefaler Energeo at bruge flerdelte fordelere. Lukkeventilerne og gennemstrømningsmålerne, som er indbygget i fordelingsbrøndene, gør det muligt at afbalancere gennemstrøningen for hver enkelt lukket kreds.

Denne opbygning kan udbygges med en valgfri udvidelse i form af, at sætte lukkeventiler og målere på returrørene. Det vil gøre det lettere for brugeren og tekniker at diagnosticere systemdriften på en effektiv måde.

Som en ekstra fordel, sikrer Energeo geotermiske fordelingsbrønde et godt design og et godt teknisk fundament for investeringsprojektet.

Energeo tilbyder følgende typer fordelere: