Fordelingsbrønde

Fordelingsbrønde til jordvarmeanlæg

Fordelingsbrønd hos PPenergeo - hør om mulihgederneFordelingsbrønde til jordvarmeanlæg er udelukkende produceret af sort polyethylen. Brøndenes forstærkede struktur med riller, gør dem modstandsdygtige overfor trykket fra jorden.

 

Inde i brønden  monteres et fordelingsmanifold af polyethylen, HDPE 100 / HDPE 100RC. Manifoldets  afgangsrør igennem brøndvæggen er tæt , hvilket  forhindrer at  grundvand trænger ind. Manifoldskredsens udformning er meget  karakteristisk for  Energeo systemet fordelingsbrønde. De kommer ud fra fordelingsbrønden parvis, med forsyningsdelen ved siden af returdelen. Dette gør det muligt at arrangere tilslutningen af rørerne , så de ikke snor sig rundt om brønden, og dette uanset antallet af  kredse

 

Alle brønde er monteret med  udluftning med lukkeventiler. Kredse og flow- og retur rør har spidsender  for svejsning eller manuel tilkobling.

 

For at minimere antallet af fejl ved tilslutning, anbefaler vi brug af vores montagevejledning  downloades . Dette gør også selve monteringen hurtigere.

Det hydrauliske system i hver brønd kan leveres med flowmetre  og / eller med ventiler.

Brøndhøjden kan øges ved at tilføje et støbt forlængerrør på op til 500 mm højde til brønddækslet.

 

Energeo tilbyder fire typer af fordelingsbrønde;

 

 

Ny Brado fordelingsbrønd

Ny Brado fordelingsbrønd til Energeo Jordvarme

Ny Brado er den  seneste model af vores  fordelingsbrønde og fås i to forskellige modeller:

  • Med gennemstrømingsmålere
  • Med ventiler

I Ny brado er manifoldet installeret i et sort plastrør i

fordelingsbrønden. Produktet kan fås fra 2 til 10 kredse.

Den maksimale installationsdybde er 1300 mm

Den er udført i PEHD 100 RC og fremløb- og retur rør  er monteret  parvis ved siden af hinanden.

Fremløb- og returmanifoldsrør indeholder udluftningsventiler, er monteret med lukkeventil, som gør det muligt at fylde systemet.

Manifoldsdeling og udgange for returrør afsluttes med nøgne rør. Støbe metoden for brønden, sikrer at manifoldets passager gennem brøndvæggene er helt tætte.

Fordelingsbrønd med Flowmåler

Flowmåler til fordelingsbrønd og fordelingsmanifold

Ny Brado med flowmåler / gennemstrømningsmåler, har flowmåler på forsyningsrøret og ventiler på returen.  Flowmåleren bruges for at kontrollere det hydrauliske system gennem flowstyring for hver enkelt kreds,  og samtidig mulighed for aflukning.

Flowhastigheder: 5 – 50 dm³/min.

Fordelingsbrønd med ventiler

Ventil til montering på New Brado fordelingsbrønd fra Energeo

New Brado med ventiler kan have  ventiler på såvel forsynings- som retur røret. Ventilerne monteres ved returen for hver del, afhængig af hvilken opbygning der er ønsket ,men  kan også anvendes på forsyningsrøret . Denne løsning gør det muligt at aflukke flowet i hver del.

Altra Nova fordelingsbrønd

Altra Nova fordelingsbrønd fra Energeo

Altra Nova fordelingsbrønd er beregnet for 8-18 kredse. Den er udført i PEHD 100 RC og forsynings- og returrør er placeret parvis ved siden af hinanden.

Den maksimale nedgravningsdybde er på 1880 mm

Altra Nova fås i to forskellige modeller:

  • Med flowmåler
  • Med ventiler

Du kan læse mere om de to modeller under Ny brado, da det er samme opsætning.

Se modellerne her

Spider fordelingsbrønd

New Spider er beregnet til 15-25 kredse, den maksimale installationsdybde er på 1880 mm og den er udført i PEHD 100 RC.
Forsynings og returdele er sat parvis ved siden af hinanden.

Spider er lige som Altra Nova og Ny Brado tilgængelig i to forskellige modeller.

  • Med flowmåler
  • Med ventiler

Du kan læse mere om modellerne under ny Brado, da opsætningen er magen til denne.

Se modellerne her

Spider Maxi fordelingsbrønd

Spider Maxi fordelingsbrønd fra Energeo

Spider Maxi er beregnet til 20 – 30 kredse, den måler 1200/2140 mm, den maksimale monteringsdybde er 2140 mm. og den er fremstillet i PEHD 100RC.

Forsynings- og returdele er placeret parvis ved siden af hinanden.

Brønden fås i to modeller;

  • Med flowmåler
  • Med ventiler

Forsyning- og returrør indeholder luftventiler med lukke ventil, som gør påfyldning af anlægget let.

Læs mere om de 2 modeller her