Vertikale varmeopsamlere

Vertikale varmeopsamlere til  jordvarmeanlæg

Vertikale opsamlere placeres vertikalt i jorden og sender varmen videre i systemet

Vertikale varmeopsamlere til jordvarmeanlæg sørger for, at opsamle jordvarmen og sende den videre i jordvarmesystemet.

Denne konfiguration kræver kun et lille areal og kan stort set installeres næsten alle steder.

Det er naturligvis en forudsætning at miljøforholdene er i orden og dette godkendes af den pågældende kommune.

De vertikale varmeopsamlere til jordvarmeanlæg holder en højere temperatur gennem vinterens kolde måneder, da de typisk er installeret en del dybere end de horisontale varmeopsamlere, og derved befinder sig længere nede under frysepunktet i jorden. Det betyder også at varmepumpens effektivitet øges.

Der er ekstra omkostninger forbundet med denne konfiguration, til borearbejdet. Dog vil denne løsning ikke kræve den samme mængde af reetablering efterfølgende, som den horisontale konfiguration, og dette kan betyde at prisen mellem de to konfigurationer udlignes.

Høje krav til materialerne

Der er mange krav til materialerne, der anvendes til  vertikale opsamlere.
For eksempel er kravene til HDPE materialets modstandsdygtighed overfor revne dannelse meget vigtige i forhold til monteringsforholdene.

Revnedannelse kan opstå i to situationer;

 • Punktbelastning, som kan opstå ved kontakt mellem rørets bløde yderlag og eksempelvis sten i jorden.
 • Ridser og udskæringer i rørets bløde yderlag, som kan opstå ved forkert opbevaring, flytning af rørene på byggepladsen og skader på rørene under installationen.

Geotermiske boringer med  prober i borehullet kan i værste fald føre til begge skaderafhængig af jordlagenes beskaffenhed..

HDPE 100 RC- produkter fra Pro-Plast Energeo, er revnebestandige, da der er anvendt  en speciel polymerstruktur som sikre  den bedste kvalietet.

Energeo-rør er  mere modstandsdygtige overfor mulige skader, som kan opstå under installationen. Proberne kan forsynes med et tredje injektionsrør, som muliggører efterfyldning af borehullet når proben er sat ned.

Illustration af jordvarmeveksler i jorden

Vertikale varmeopsamlere til jordvarmeanlæg sørger for, at opsamle jordvarmen og sende den videre i jordvarmesystemet.

Denne konfiguration kræver kun et lille areal og kan stort set installeres næsten alle steder.

Det er naturligvis en forudsætning at miljøforholdene er i orden og dette godkendes af den pågældende kommune.

De vertikale varmeopsamlere til jordvarmeanlæg holder en højere temperatur gennem vinterens kolde måneder, da de typisk er installeret en del dybere end de horisontale varmeopsamlere, og derved befinder sig længere nede under frysepunktet i jorden. Det betyder også at varmepumpens effektivitet øges.

Der er ekstra omkostninger forbundet med denne konfiguration, til borearbejdet. Dog vil denne løsning ikke kræve den samme mængde af reetablering efterfølgende, som den horisontale konfiguration, og dette kan betyde at prisen mellem de to konfigurationer udlignes.

Høje krav til materialerne

Der er mange krav til materialerne, de vertikale opsamlere er lavet af. For eksempel er kravene til HDPE materialets modstandsdygtighed overfor revne dannelse meget vigtige i forhold til monteringsforholdene.

Revnedannelse kan opstå i to situationer;

 • Punktbelastning, som kan opstå ved kontakt mellem rørets bløde yderlag og eksempelvis sten i jorden.
 • Ridser og udskæringer i rørets bløde yderlag, som kan opstå ved forkert opbevaring, flytning af rørene på byggepladsen og skader på rørene under installationen.

Geotermiske prober i borehullet kan i værste fald føre til begge skader. Som tillæg kan plastikkrakelering  opstå, materialeudvidelse på grund af højt arbejdspress og materialeældning, afhængigt af høje temperaturer og brug over lang tid (over 100 år).

HDPE 100 RC- produkter fra ASPOL FV, rør og opsamlere, er revnebestandige, da en speciel polymerstruktur giver den højeste sikkerhed. Dette skyldes især en række interne molekyleforbindelser i Polymerstrukturen.

Energeo-rør er derfor mere modstandsdygtige overfor mulige skader, som kan opstå under installationen. Proberne kan også forsynes med et tredje injektionsrør, som muliggører fyldning af borehullet efter proben er sat ned.

Installation og specifikationer for vertikal opsamler

En vertikal varmeveksler føres ind i et vertikalt boret hul og dækkes over hele sin længde med den specielle masse; Thermocem, som udfylder hullet. Ved korrekt montering og udfyldning kan opsamleren effektivt gennemføre varmeudvekslingsprocessen. 

Ved klassificering af uens typer varmevekslere (prober) bruges følgende kriterier:

A. Trykklasse for vertikale opsamlere:

 • PN 10-prober
 • PN 12,5-prober
 • PN 16-prober
 • PN 20-prober

Trykklassen afhænger af den materialetype der er brugt til fremstilling af rørene i varmeveksleren, samt indføringsdybden.

B. Proberørernes diameter:

 • Prober med en diameter på 40 mm.

C. Antal og diameter på rør i proben:

 • 2 x 40mm
 • 4 x 32mm, såkaldt dobbelt u-form
 • 4 x 40 mm, såkaldt dobbelt u-form

Andre antal og mål på problemrør kan leveres som del af et special designet produkt til det individuelle behov.

D. Hovedtype

 • GEO NORD FOCKER
 • GEO NORD FOCKER 240: en probe der er konstrueret på basis af 2 rør (dn=40mm) forbundet med et specielt FOCKER geotermisk hoveddesign.

Tilgænglig interval: 150-300 m

Nominelt tryk: Pn10 (SDR17)

Materiale: HDPE 100 RC