Spiral opsamler

Spiral opsamler til jordvarme

Spiral opsamler til jordvarme, også kaldet spiralvarmeveksleren, er en jordvarmekonfiguration, som bruger varmen, der akkumuleres under jorden, og trækker den ud med et system af HDPE 100 RC-rør begravet i jorden, under frostniveau.

En spiral opsamler bygges oftest med et DN 32mm rør for at holde de normale størrelser kompakte og reducere omfanget af udgravningen.

Spiral opsamlerens rør, antal og diameter, designes under hensyn til den aktualle bygnings varmebehov, varmepumpens ydelse, områdets udviklingsplan og jordbundens sammensætning.

Spiral opsamleren er en meget velprøvet løsning, som især har vundet anderkendelse på grund af det mindre omfang af udgravning og lavere byggeomkostninger, sammenlignet med horisontal opsamlere med lukket sløjfe.

Spørg Pro Plast Energeo om mere information og retningslinjer for opbygning af jordvarmesystemet.

Video om spiral opsamleren funktion