Jordvarmeopsamlere

Jordvarmeopsamlere til jordvarmeanlæg fra Energeo

Illustration af jordvarmesystemets opbygning - Pro Plast Energeo

Jordvarmeopsamlere til jordvarmeanlæg sørger for, at varmeudvekslingsprocessen mellem den varmetransporterende væske og de ydre omgivelser, som for eksempel jord og vand, sker effektivt.

Varmeopsamlerens effektivitet afhænger af flere faktorer, heraf kan nævnes:

Jordartens og stensammensætningens varmepotentiale

 • defineres som jordartens temperatur- og vandsammensætningens egenskaber.
  • Temperaturmæssige egenskaber er blandt andet: temperaturmæssig ledningsevne, varmekapaciteten, tætheden, termisk diffusivitet, termisk ledningsevne, lineær og volumemæssig ekspansion.
  • Vandsammensætnings egenskaber er blandt andet: den geologiske struktur, jordartens vandophobningsevne, vandtilførsel, – gennemstrømning og -dræningskapacitet.
 • Varmeopsamlerens temperaturmæssige modstand
  • Modstanden afhænger af opsamlingsrørets varmeledningsevne, dvs. rørets vægtykkelse, strømningstypen (reynolds tal) og jordartens varmeledningsevne.
 • De termiske og fysiske egenskaber af varmeføringsvæsken
  • Frysepunkt, strømningsmodstand, tæthed, varmeudvidelse, specifik varme, varmeledningsevne, nedbrydnings aggresiviteten og miljøpåvirkning.
 • Varmeopsamlerens  overflade
  • Jo større overflade jo mere effektiv udveksling.
   Overfladen kan øges ved at benytte en flerpolet varmeveksler.
 • Temperaturforskelle
  • forskellem mellem omgivelserne omkring varmeveksleren og varmeføringsvæskens temperatur.
 • Metoder til intensivering af varmeudvekslingen
  • Formålet med intensivering er at øge effektiviteten, ved forbedring af varmeoverføringskoefficienten

 

Forskellige konfigurationer for varmeopsamlere

Pro Plast Energeo tilbyder forskellige konfigurationer for opsamling af varme fra jordvarmeanlægget.

Vi tilbyder både horisontale og vertikale opsamlere, som tilpasses til bygningens varmebehov og varmepumpens ydelse.