Jordvarmeslanger

Jordvarmeslanger til dit jordvarmeanlæg fra Energeo

Illustration af jordvarmesystemets opbygning - Pro Plast Energeo

Det er jordvarmeslangerne i jordvarmeanlægget  som sørger for, at samle varmen op  mellem den varmetransporterende væske og de ydre omgivelser, som for eksempel jord og vand, dette sker meget  effektivt.

Varmeslangernes  effektivitet afhænger af mange tekniske  faktorer, heraf kan nævnes:

Jordartens og sammensætning og dvs. varmepotentiale

 • defineres som jordartens temperatur- og vandsammensætningens egenskaber.
  • Temperaturmæssige egenskaber er blandt andet: temperaturmæssig ledningsevne, varmekapaciteten, tætheden, termisk diffusivitet, termisk ledningsevne, lineær og volumemæssig ekspansion.
  • slange systemt indholder vand  tilsat varme også kaldet
   ( Brine ) og når dette er opvarmet af jorden løber det in i dit hus via en  jordvarmepumpe. Når brinen har afgivet sin ernergi løber den igen ud i jordvarme slangerne
 • Jordvarmeslangernes temperaturmæssige modstand
  • Modstanden afhænger af varmeslangens  varmeledningsevne, dvs. rørets vægtykkelse, strømningstypen (reynolds tal) og jordartens varmeledningsevne.
 • De termiske og fysiske egenskaber af varmeføringsvæsken
  • Frysepunkt, strømningsmodstand, tæthed, varmeudvidelse, specifik varme, varmeledningsevne, nedbrydnings aggresiviteten og miljøpåvirkning.
 • Varmeopsamlerens  overflade
  • Jo større overflade jo mere effektiv udveksling.
   Overfladen kan øges ved at benytte en flerpolet varmeveksler.
 • Temperaturforskelle
  • forskellem mellem omgivelserne omkring varmeveksleren og varmeføringsvæskens temperatur.
 • Metoder til intensivering af varmeudvekslingen
  • Formålet med intensivering er at øge effektiviteten, ved forbedring af varmeoverføringskoefficienten

 

Forskellige konfigurationer for jordvarmeanlæg

Pro Plast Energeo tilbyder forskellige konfigurationer for jordvarmeslanger til opsamling af  varmen fra jordvarmeanlægget.

Vi tilbyder  horisontale og vertikale opsamlere, som tilpasses til bygningens varmebehov og varmepumpens ydelse.